13 mar 2018

RECOSNTRUÍNDO A II GUERRA MUNDIAL

Despois de ler Cuando Hitler robó el conejo rosa, de Judith Kerr, decidimos que era un bo momento para traballar arredor da II Guerra Mundial. 

Plantexamos unha actividade na que os membros do clube tiñan que organizar a liña do tempo cos principais acontecementos desta contenda para logo reconstruilos sobre un mapamundi.


Comezaron ordenando cronolóxicamente as tarxetiñas e, cando tiñan clara a secuencia dos acontecementos, pintaron de distntas cores países aliados e países do eixe e sinalaron con frechas como Alemaña foi invadindo aos seus veciños ata implicar a gran parte do mundo na guerra. 
Este foi o resultado final... Gracias pola vosa participación!